Drodzy rodzice: odpisujemy na wszystkie Wasze zapytania. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 2 dni roboczych. Jeśli jednak nie dostaliście od nas odpowiedzi w tym czasie oznacza to, że najprawdopodobniej nasza wiadomość została potraktowana jako SPAM.

Napisz wiadomość

    Wybierz temat
    Administratorem danych osobowych jest SLEEPCONCEPT SP. Z O.O. ul. Cylichowska 31F, 04-769 Warszawa, NIP: 952-222-04-04,REGON: 389969969, KRS: 000092181, e-mail: kontakt@sleepconcept.pl (zwany dalej Sprzedawcą). Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.