cennik

KLIKNIJ W PAKIET ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

voucher-square
pakiet-new-baby
pakiet-mini
pakiet-classic
pakiet-deluxe
pakiet-twins
pakiet_oferta

PAKIETY DODATKOWE

Wsparcie Dodatkowe SMS - TYDZIEŃ (pon-sb 8-19)
59zł
Konsultacja Dodatkowa - Rozmowa telefoniczna do 30min
59zł
Konsultacja Dodatkowa - Rozmowa telefoniczna do 60min
99zł
Wydłużenie okresu, kiedy można rozpocząć wdrażanie Planu*:
a. Wydłużenie bez dodatkowej konsultacji
b. Wydłużenie z dodatkową konsultacją 30min
c. Wydłużenie z dodatkową konsultacją 60min
*do oceny Konsultantki w zależności od czasu wydłużenia (max. 12 tyg od otrzymania Planu) i wieku dziecka

a. 39 zł
b. 59 zł
c. 99 zł
Dojazd w Warszawie i okolicach:
a. Wola, Bemowo
b. Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Mokotów, Włochy, Ursus, Bielany, Targówek
c. Białołęka, Wawer, Rembertów, Tarchomin, Wesoła, Ursynów, Wilanów
d. INNE

a. + 59zł do ceny Pakietu
b. +79zł do ceny Pakietu
c. +99zł do ceny Pakietu
d. ustalane indywidualnie
(nie zawsze dojazd możliwy)
Konsultacja w godzinach 17:00-21:00


+39zł do ceny Pakietu
Pakiet COME BACK
(konsultacja 45-90min, nowy Ramowy Plan Dnia, wsparcie SMS 2 tygodnie pon-sob 7-19)
Dla klientów, którzy z różnych powodów wrócili do starych nawyków lub nie wprowadzili Planu

249zł
Pakiet ASSISTANCE I
3 godz. z konsultantką pomiędzy 9:30 a 15:00

299zł
Pakiet ASSISTANCE II
3 godz. z konsultantką pomiędzy 19:00-22:00

399zł
Pakiet ASSISTANCE III
DZIEŃ z konsultantką pomiędzy 8:00 - 20:00

699zł
Pakiet ASSISTANCE IV
NOC z konsultantką pomiędzy 19:00-7:00

799zł
Dopłata do Planu Działania w języku angielskim

+50% do ceny Pakietu
Rabat na Pakiety MINI, CLASSIC i DELUXE po skorzystaniu z Pakietu New Baby

-15%
Rabat na drugi (tańszy) Pakiet przy zakupie 2 lub więcej Pakietów

-15%

REGULAMIN

USŁUGI


1. Usługi dzielą się na Pakiety Podstawowe oraz Pakiety Dodatkowe. Każda usługa, zwana dalej Pakietem jest opisana i wyceniona w Zakładce Cennik na stronie www.sleepconcept.pl

2. Pakiety Podstawowe zawierają w sobie:
a. Konsultację (ustalania Profilu Maluszka) pomiędzy Kupującym i Konsultantką
b. Spersonalizowany Plan Działania lub Podsumowanie wysłane mailowo
c. Wsparcie
d. Omówienie Planu – krótka rozmowa telefoniczna w godzinach pracy Konsultantki (od 10 do 60min w zależności od potrzeb)
e. Podsumowanie Planu – SMSowe lub telefoniczne (w zależności od potrzeb) podsumowanie zmian i kolejnych kroków

Wysyłanie do Kupującego Podsumowania lub Planu Działania standardowo następuje po określonej w opisie Pakietu ilości dni roboczych (od 3 do 7 dni roboczych) lub w innym uzgodnionym pomiędzy Kupującym a Konsultantką terminie.

3. Pakiety Dodatkowe są dostępne tylko jako uzupełnienie Pakietów Podstawowych lub są dostępne dla byłych klientów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy wykupili jeden z Pakietów Podstawowych lub Dodatkowych.

4. Kupujący Usługi wyraża zgodę na otrzymanie faktury za Usługi drogą elektroniczną. Do faktury potrzebne jest imię i nazwisko oraz adres Kupującego. Faktura wystawiana jest w dniu otrzymania wpłaty na konto SleepConcept.

 

KONSULTACJE


1. Konsultacje odbywają się w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 po uprzednim umówieniu terminu rozmowy z Konsultantką. Na Konsultację należy zarezerwować odpowiednią ilość czasu zgodnie z wybranym Pakietem (od 60 do 120 minut). W przypadku wybranych Pakietów lub za dodatkową opłatą konsultacje mogą odbyć się w innych, uzgodnionych godzinach.

2. W ramach konsultacji Konsultantka nie udziela porad, jak poradzić sobie z problemem ze snem – jest to tylko i wyłącznie rozmowa na temat dziecka oraz jego temperamentu, zwyczajów i problemów ze snem oraz na temat oczekiwań Kupujących Pakiet.

3. Pakiet powinien być wybrany przez Kupującego przed umówieniem Konsultacji. W ramach Konsultacji dopuszczalne jest wybranie innego, droższego Pakietu z listy, nie ma zaś możliwości zdecydowania się na mniejszy lub tańszy Pakiet.

4. Konsultacje standardowo odbywają się za pomocą Skype. W przypadku wybranych Pakietów lub za dodatkową opłatą mogą się odbyć “na żywo” w miejscu wskazanym przez Kupującego. Po uzgodnieniu z Konsultantka jest też możliwość dojechania do siedziby SleepConcept na konsultację “na żywo” bez dodatkowej opłaty.

5. Finalnym potwierdzeniem rezerwacji terminu na konsultację jest wpłata zadatku w odpowiedniej wysokości lub wyjątkowo wysłanie do SleepConcept potwierdzenia przelewu. SleepConcept ma prawo anulować termin Konsultacji, jeśli Kupujący w ciągu 72 godz. po otrzymaniu maila z potwierdzeniem terminu nie przeleje zadatku na konto. W przypadku umawiania Konsultacji w terminie szybszym niż na za 72 godz., Kupujący ma obowiązek wpłacić zadatek w ciągu 24 godz. od umówienia Konsultacji.

6. Po wpłacie zadatku nie ma możliwości rezygnacji z konsultacji, jedynie możliwość jej przełożenia na inny termin (możliwość zamiany z innym klientem). Może się tak wydarzyć jedynie po uzgodnieniu z Konsultantką. Jeśli konsultacja się nie odbędzie, a Kupujący wpłacił zadatek – zadatek przepada.

7. Przed każdą konsultacją, Kupujący jest zobowiązany wypełnić i wysłać do Konsultantki Profil Maluszka najpóźniej 2 godz. przed Konsultacją. W przypadku Konsultacji umawianych na godzinę 9:00 lub 10:00 rano, Profil powinien dotrzeć do konsultantki w dzień poprzedzający Konsultację do godziny 16:00 najpóźniej. Otrzymany od Kupującego Profil Maluszka ze zmianami naniesionymi przez Konsultantkę w trakcie Konsultacji pozostaje w zasobach SleepConcept i nie jest nikomu udostępniany. Kupujący Pakiet nie otrzymuje finalnej wersji Profilu Maluszka do użytku własnego.

WSPARCIE1. Konsultantki udzielają Kupującemu Pakiet wsparcia w trakcie wdrażania Planu Działania. Czas i forma wsparcia różni się w zależności od Pakietu.

2. Kupujący ma obowiązek rozpocząć wdrażanie Planu w ciągu 1, 2 lub 8 tygodni od otrzymania Planu Działania, w zależności od Pakietu. Termin ten można przedłużyć za dodatkową opłatą i jedynie po ustaleniu tego z Konsultantką do maksymalnie 12 tygodni. Jeśli Kupujący nie wdroży Planu Działania w wyznaczonym czasie i nie uzgodni nowego terminu wdrażania z Konsultantką, wsparcie wykupione w ramach Pakietu przepada.

3. Choroba dziecka lub inne niespodziewane wydarzenia nie są powodem do bezpłatnego przesunięcia terminu wdrażania Planu. Konsultantki dokładają starań, aby wsparcie zapewnione w trakcie wdrażania Pakietu było na najwyższym poziomie i tak planują swoją pracę, żeby dla każdego Kupującego znaleźć odpowiednią ilość czasu – w przypadku niespodziewanych przesunięć we wdrażaniu Planu, Konsultantka może nie być w stanie zapewnić oczekiwanego przez Kupującego wsparcia. Dodatkowo, przesunięcie wdrażania w Planie oznacza dla Konsultantki dodatkową pracę, ponieważ musi ona odświeżyć swoją wiedzę na temat danego dziecka, a jeśli opóźnienie jest duże, konieczna może być dodatkowa konsultacja, podczas której Konsultantka omówi z Kupującym Pakiet potencjalne zmiany w Planie Działania. Uprasza się Kupujących, aby każdą sytuację, która opóźnia wdrażanie Planu omówili indywidualnie z Konsultantką – postara się ona dopasować do Klienta i jeśli będzie taka możliwość przesunie wdrażanie Planu bezpłatnie (jeśli opóźnienie wynosi kilka dni).

4. Czas trwania wsparcia liczy się od momentu, kiedy Kupujący rozpoczyna wdrażanie Planu Działania (Dzień 1), a nie od momentu Konsultacji lub otrzymania Planu Działania. Ze względu na jakość usługi, Kupujący nie powinien wdrażać Planu samodzielnie, a ze wsparcia korzystać dopiero po upływie jakiegoś czasu.

5. W zależności od pakietu wsparcie udzielane jest w postaci SMS lub SMS/rozmów telefonicznych/maili. Wsparcie obowiązuje:
a. W Pakiecie MINI 3 dni robocze, od poniedziałku do piątku i musi być wykorzystane “w ciągu” (pon-śr/ wt-czw/ śr-pt)
b. W Pakiecie CLASSIC dwa tygodnie, od poniedziałku do soboty
c. W Pakiecie TWINS miesiąc, od poniedziałku do soboty
d. W Pakiecie DELUXE miesiąc, od poniedziałku do niedzieli

6. Wsparcie działa w godzinach 8:00-19:00. Konsultantki dokładają wszelkich starań, aby na bieżąco odpisywać na smsy/odbierać telefony/odpisywać na maile, ale może się zdarzyć, że odpowiedź dotrze do Kupującego dopiero po kilku godzinach. Takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo i nie powinny być standardem pracy. Kupujący może pisać SMSy/maile do Konsultantki w dowolnych godzinach dla niego dogodnych, ale należy liczyć się z tym, że jeśli wiadomość przyjdzie poza godzinami działania Wsparcia, konsultantka może odpowiedzieć dopiero kolejnego dnia.

7. W dni ustawowo wolne od pracy wsparcie nie obowiązuje i jest automatycznie przedłużone o taką samą ilość dni bezpośrednio po wygaśnięciu wsparcia.

8. SleepConcept nie pracuje w okresie między 24/12, a 06/01 kolejnego roku. W tych okresie wsparcie nie obowiązuje i jest automatycznie przesuwane na termin po 6/01.

OPŁATY


1. Cena każdej konsultacji jest opisana w Zakładce Konsultacje na stronie www.sleepconcept.pl

2. W przypadku Pakietu NEW BABY Kupujący Pakiet ma obowiązek wpłacić całość kwoty przed odbyciem Konsultacji.

3. W przypadku pozostałych Pakietów obowiązują zadatki. Wysokość zadatku wynosi:
a. 100zł w przypadku Pakietów MINI, CLASSIC + opłata za ewentualne Pakiety Dodatkowe
b. 150zł w przypadku Pakietu TWINS + opłata za ewentualne Pakiety Dodatkowe
c. 300zł w przypadku Pakietu DELUXE

4. Pozostała część kwoty powinna wpłynąć na konto SleepConcept w ciągu 2 dni roboczych od odbycia Konsultacji. Otrzymanie przez SleepConcept pełnej opłaty jest warunkiem przesłania Klientowi Planu Działania. Jeśli Klient opóźnia się z zapłatą, Konsultantka ma prawo odmówić wykonania usługi lub zmienić termin dostarczenia Planu ponad regulaminowy czas, dlatego ewentualnie opóźnienia w opłacie za Pakiet należy omówić indywidualnie z Konsultantką.

5. W przypadku wykupienia jakiegokolwiek z Pakietów Dodatkowych, wpłata powinna być w całości dokonana przed realizacją usługi.